Home

Rola gry językowej w tworzeniu określeń prostytutek i kobiet lekkich obyczajów (na materiale współczesnego języka rosyjskiego)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dembska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-03-18T13:37:19Z
dc.date.available 2015-03-18T13:37:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye žargony i ih opisanie / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel'-Červinskoj/Лексика подстандарта, т. 2, Современные жаргоны и их описание, под ред. Анны Зых и Маргариты Надель-Червиньской, Katowice 2009, s. 142-148.
dc.identifier.isbn 978-83-226-1820-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2627
dc.description.abstract В русском языке конца ХХ и начала ХХI столетия немалую роль играет жаргон. Особенно - молодёжный, в котором наиболее отражаются перемены русского общества. Жаргон интересен и с лингвистической точки зрения: представляет собой пучок юмора, иронии и языковой игры. Предметом исследований в настоящей статье являются определения проституток и женщин лёгкого поведения, которые возникли именно путём языковой игры (например: сложения и контаминации, семантические неологизмы, а также заимствования из английского языка). Речь тоже идёт о стилистическом и эмоциональном разнообразии упомянутых выше выражений, т.е. об иронических, пренебрежительных, а даже грубых определениях. Подчёркивается также роль комизма в образовании исследованного материала.
dc.description.abstract Język rosyjski okresu po pieriestrojce prezentuje duże tempo zmian i obfitość procesów językowych. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się wpływ żargonu (głównie młodzieżowego) wraz z jego nieodłącznymi elementami: humorem, ironią i grą językową. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest właśnie rola gry językowej w tworzeniu określeń prostytutek i kobiet lekkich obyczajów we współczesnym języku rosyjskim. W tekście został pokrótce omówiony problem prostytucji w Rosji oraz przedstawiono wybrane przykłady zastosowania elementów gry językowej (kalambury, kontaminacje, zapożyczenia z języka angielskiego, transformacje wyrażeń już istniejących w języku rosyjskim i in.). Podkreślona została również rola komizmu w tworzeniu omawianych określeń.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
dc.relation.ispartofseries Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;Nr 2713
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject nazwy prostytutek
dc.subject język rosyjski
dc.subject gra językowa
dc.subject slang rosyjski
dc.subject komizm językowy
dc.title Rola gry językowej w tworzeniu określeń prostytutek i kobiet lekkich obyczajów (na materiale współczesnego języka rosyjskiego)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations