Home

KIEDY AMATOR CHCE ZOSTAĆ SPECJALISTĄ. KILKA UWAG O JAKOŚCI TŁUMACZENIA PRAWNICZEGO

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopczyńska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.available 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.issued 2012-11-10
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 7, pp. 145-160
dc.identifier.issn 1896-4362
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2012.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1515
dc.description.abstract Rosnąca liczba studiów podyplomowych z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych wydaje się dobrze zaspokajać popyt na kształcenie tego typu. Należy jednak sprawdzić, czy absolwenci takich studiów są w stanie sprostać wymaganiom rynku i oferować na nim profesjonalne usługi. Opierając się na przeprowadzonym przez siebie badaniu, autorka artykułu stara się określić, czy (lub w jakim zakresie) możliwe jest wykształcenie profesjonalnych tłumaczy tekstów specjalistycznych w ramach rocznych studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawniczych. W tym celu dokonuje oceny jakości przekładu umowy spółki dokonanego przez słuchaczy. W części teoretycznej artykułu autorka przytacza różne definicje języka prawniczego i opisuje cechy „dobrego” przekładu specjalistycznego. Natomiast w części praktycznej dokonuje analizy typowych błędów popełnionych przez badanych, starając się określić ich przyczynę oraz pokazać, jak wpłynęły na jakość tekstu docelowego. Wyciągnięte z badania wnioski mogą okazać się przydatne dla studentów, praktyków i dydaktyków przekładu oraz osób odpowiedzialnych za organizację studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń.
dc.description.abstract Most students pursuing postgraduate courses in specialized translation are oft en convinced that they will complete them as professionals. However, should they be led to believe it is possible to train a specialist within a year or two? An analysis of translations of a memorandum of association submitted by the students of such a course taught at two universities in Toruń has shown the target texts to be far from perfect. In the theoretical part of the article, the author presents various definitions of legal translation as a type of specialist translation and the features of a well-translated text, with a particular focus on the mistake typologies described by Tomaszkiewicz (1996), Hejwowski (2004), and Kim (2009). In the practical part, she uses Tomaszkiewicz’s typology to analyse the translation and language mistakes made by the students. Due to wrong interpretation of the text, lack of translation competence and expert knowledge, they used interference, changed the sense of various parts of the source text, transferred the English syntax into the Polish text, and even made spelling mistakes. The last part of the article presents several remarks on how to remedy these problems. Thus, the author claims that translation teachers should encourage their students to: improve their language skills to understand a foreign text and use their mother tongue appropriately, learn how to use various translation tools (dictionaries, corpora, specialist literature), analyse teacher’s assessment of their translations, and carefully perform all stages of the translation process (interpretation, deverbalisation, and revision), treating them as a retrospective-prospective process (Lorscher 1991).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title KIEDY AMATOR CHCE ZOSTAĆ SPECJALISTĄ. KILKA UWAG O JAKOŚCI TŁUMACZENIA PRAWNICZEGO
dc.title.alternative When the apprentice wants to become the master. Several remarks on the quality of the translation of specialist texts
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations