Home

Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kościałkowska-Okońska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.available 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 8, pp. 137-156
dc.identifier.issn 1896-4362
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2013.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1503
dc.description.abstract Przed tłumaczami stoją obecnie wielkie wyzwania, sprostanie którym wymaga ciągłego poszerzania wiedzy, zapoznawania się z nowymi technologiami i technikami tłumaczenia czy też umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji. W niniejszym artykule odniesiemy się zatem do przekładu tekstów specjalistycznych, w szczególności zaś do przekładu tekstów prawnych, z punktu widzenia dydaktyki przekładu, jak również zajmiemy się kwestią niezbędną dla wygenerowania dobrego przekładu, a mianowicie możliwością rozwoju kompetencji tłumaczeniowej z perspektywy dydaktycznej.
dc.description.abstract Translators nowadays are to face challenges, meeting which entails constant broadening of knowledge, familiarizing themselves with new technologies and translation techniques, or acquiring new skills of searching for information. This article addresses the field of translating specialist texts (legal texts in particular) from the point of view of translation teaching. Since the growing demand for translation – and good quality translation, produced by competent translators, in particular – in the globalized world can be observed on a regular basis, the necessity has also emerged to have a closer look at the way translation competence is and can potentially be developed. Existing approaches to competence cover a variety of aspects from the wide spectrum of linguistics, psycholinguistics or cognitive studies; this variety of competence components may result in postulating component models. The awareness of the role of competence and the significance of the didactic process are discussed above, with the focus being placed on the dynamically changing perception of the role of main actors in the teaching/learning process. Having in mind the development of competence seen from the didactic perspective, the following factors should be considered: 1. the need to raise the awareness of students as to potential problem areas (i.e. to underline the significance of such extralinguistic concepts as e.g., background knowledge or cognitive factors), 2. the need to make students aware of their responsibility for tasks performed as active, not passive, participants of translation interactions, 3. changing market requirements and expectations as to skills and qualifications students should have to be highly appreciated and competitive employees.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej
dc.title.alternative Teaching translation of specialist texts in view of translation competence development
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations