Home

Browsing Książki, rozdziały (WNoZiGP) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Książki, rozdziały (WNoZiGP) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Greinert, Andrzej; Fruzińska, Róża; Kostecki, Jakub (Polish Society of Soil Science, 2013)
 • Gozhenko, Anatoliy I.; Korda, Mykhaylo M.; Smagliy, Vadym S.; Badiuk, Nataliya S.; Zukow, Walery; Klishch, Ivan M.; Korda, Inna V.; Bombushkar, Igor S.; Popovych, Igor L. (Odesa. Feniks, 2023-01-26)
  У монографії висвітлені результати пріоритетних експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень зв’язків урикемії і урикозурії з параметрами обміну сечовини, креатиніну і електролітів та нейро-ендокринно-імунного ...
 • Biegańska (Maślanka), Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008)
 • Adamiak, Czesław (, 2012)
  Celem badania było sprawdzenie, czy istnieją różnice w stopniu i czynnikach koncentracji drugich domów w różnych krajach Europy. Zanalizowano rozmieszczenie drugich domów w ośmiu krajach: Francji, Anglii, Hiszpanii, Holandii, ...
 • Lewandowska, Aleksandra (2014)
  Implementation of sustainable development in Poland and in countries of European Union. The aim of the study is to analyze and assess the implementation of sustainable development in Poland and in the countries of the ...
 • Charzyński, Przemysław; Bednarek, Renata; Chmurzyński, Marcin (Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2011)
 • Przybylak, Rajmund; Araźny, Andrzej; Kejna, Marek (2012)
  W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza na obszarze Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w okresie 13.07.2005–31.08.2010. Do analizy wzięto dobowe wartości 4 parametrów temperatury ...
 • Kwiatkowski, Michał; Lepa, Małgorzata; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Dąbrowski, Leszek; Środa-Murawska, Stefania (Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Zespół Historii Turystyki Studenckiej, Biuro Podróży i Turystyki Almatur., 2016-06)
 • Podgórski, Zbigniew (red. t.); Szkurłat, Elżbieta (red. t.) (Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNoZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Następujące w ostatnich latach zmiany w szkolnictwie na wszystkich poziomach kształcenia objęły m.in. zmiany w podejściu do edukacji, programowe oraz organizacyjne. Zmiany w szkolnictwie wyższym, związane z wprowadzaniem w ...
 • Adamiak, Czesław (IGiGP UJ, 2013)
  Coraz większa liczba Europejczyków posiada drugie domy poza granicami swojego kraju. Zjawisko to jest jednak słabo opisane statystycznie i stosunkowo rzadko zajmuje uwagę badaczy turystyki i migracji. Celem opracowania ...
 • Karasiewicz, Mirosław T.; Sobiech, Marcin; Hulisz, Piotr; Świtoniak, Marcin (2013)
  W artykule przedstawiono wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych w obrębie bezodpływowego zagłębienia wytopiskowego. Badane zagłębienie wytopiskowe znajduje się w młodoglacjalnym obszarze wysoczyznowym ...
 • Kunz, Mieczysław (2016-11-03)
  Celem pracy była ocena zmian pokrycia/użytkowania terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego wykonana na podstawie wieloczasowych materiałów kartograficznych i tematycznych z lat 1880–2015 opracowanych w skali 1:100 000. W ...
 • Dolomatov, Sergey; Żukow, Walery (RSW. Radom, 2019-07-07)
  АННОТАЦИЯ В книге представлены сведения о роли эпигенетических механизмов в системе контроля функции почек в норме и при патологии. Результаты анализа роли эпигенетического контроля экспрессии генов транспортных и ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations