Home

Statystyki

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Statystyki

Odwiedziny ogółem

Liczba wizyt
Archiwistyka dla początkujących 2384
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ROZWOJU FORM REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH 2040
Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy 1993
Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa 1854
Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism 1841
Płatnicy i beneficjenci netto budżetu Unii Europejskiej 1492
Dawne i współczesne zegary słoneczne w Toruniu na tle rozwoju metod pomiaru czasu 1463
Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych 1421
Młodzież wobec wyzwań cywilizacyjnych – nowe zadania dla profilaktyki społecznej 1173
Przegląd Artystyczno-Literacki (1992-2002). Monografia pisma 1043