Home

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAREK OPARTYCH NA WIEDZY. PROPOZYCJA POMIARU

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Madrak-Grochowska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-10-26T09:20:57Z
dc.date.available 2013-10-26T09:20:57Z
dc.date.issued 2013-10-14
dc.identifier.citation Ekonomia i Prawo, No. 3, Vol. 12, pp. 357-370
dc.identifier.issn 1898-2255
dc.identifier.other doi:10.12775/EiP.2013.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/734
dc.description.abstract The present paper focuses on a presentation of four pillars of knowledge, occurring as the sources of competitive advantage for knowledge-based economies, and on the construction of taxonomic measure for assessing competitiveness’ degree of 29 this type economies in 2000-2010. To build this taxonomic measure, author used 21 diagnostic variables representing four areas of knowledge-based economies’ competitiveness, i.e. the system of economic incentives and institutional regime, well educated and entrepreneurial society, the innovation system and the information and communication infrastructure. The results of these empirical analyses led to create rankings of knowledge-based economies’ competitiveness and led to the conclusion that in 2000-2010 the average level of knowledge-based economies’ competitiveness has grown steadily, and the scope of its volatility has been significantly reduced.
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu było dokonanie prezentacji czterech filarów wiedzy, występujących w roli źródeł przewagi konkurencyjnej GOW oraz skonstruowanie (w oparciu o metody taksonomiczne) syntetycznej miary służącej do oceny stopnia konkurencyjności 29 tego typu gospodarek w latach 2000-2010. Do budowy miary agregatowej wykorzystano 21 zmiennych diagnostycznych reprezentujących cztery obszary konkurencyjności GOW, tj. system bodźców ekonomicznych i instytucjonalnych, wykształcone i przedsiębiorcze społeczeństwo, system innowacji oraz infrastrukturę informacyjną. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie rankingów konkurencyjności GOW oraz doprowadziły do wniosku, iż w latach 2000-2010 średni poziom konkurencyjności GOW systematycznie rósł, a zakres jej zmienności uległ znacznemu obniżeniu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject knowledge-based economy
dc.subject economy’s competitiveness
dc.subject taxonomic methods
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy
dc.subject konkurencyjność gospodarki
dc.subject metody taksonomiczne
dc.title KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAREK OPARTYCH NA WIEDZY. PROPOZYCJA POMIARU
dc.title.alternative COMPETITIVENESS OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES. SUGGESTION FOR MEASURING
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations