Home

Space-Time Modelling of the Unemployment Rate in Polish Poviats

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.contributor.author Pietrzak, Michał Bernard
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:47Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:47Z
dc.date.issued 2011-12-11
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011, pp. 203-214
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2011.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/692
dc.description.abstract The purpose of the article is to model the unemployment rate in Poland in its spatial and time dimensions. The spatial lag models with the neighbourhood matrix based on the common border of poviats were used in the study. The analysis of the changes over time of the parameters in the space  models gave a foundation to apply the space-time model with the parameters linear dependent on time. Such an approach enabled us to work out models with good statistical properties and with a possibility of providing a correct economic interpretation of the parameters.
dc.description.abstract Celem artykułu jest modelowanie stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Dane wykorzystane w badaniach empirycznych dotyczyły powiatów Polski w latach 2004-2009. Wykorzystano modele o charakterze regresyjno-autoregresyjnym z macierzą sąsiedztwa opartą na zasadzie wspólnej granicy powiatów. Analiza zmian w czasie parametrów modeli przestrzennych dała podstawy do zastosowania modeli czasowoprzestrzennych z parametrami liniowo zależnymi od czasu. Podejście takie pozwoliło na otrzymanie modeli o dobrych własnościach statystycznych oraz charakteryzujących się poprawną ekonomiczną interpretowalnością parametrów.  
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject spatial econometrics
dc.subject spatial model
dc.subject space-time mode / ekonometria przestrzenna
dc.subject model przestrzenny
dc.subject model przestrzennoczasowy
dc.title Space-Time Modelling of the Unemployment Rate in Polish Poviats
dc.title.alternative Przestrzenno-czasowe modelowanie stopy bezrobocia w Polsce
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations