Home

Identification of the Structures of Spatial and Spatio- Temporal Processes and a Problem of Data Aggregation

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulc, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2011-12-11
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011, pp. 5-20
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2011.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/686
dc.description.abstract The paper concerns the measurement of the dependence between economic spatial and also spatiotemporal processes at various levels of data aggregation. The considerations refer to the investigations confirming efficiency of the so-called quasi-congruent spatial model as a tool of the measurement of the dependence between economic processes. The main problem of the paper is to discuss such a description of the spatial and spatio-temporal connections, which would be adequate to express the autodependence of the investigated processes. The application of the economic distance, which characterizes the similarity of the regions on the ground of the values of the analyzed processes, is proposed.
dc.description.abstract Artykuł dotyczy odkrywania zależności między ekonomicznymi procesami przestrzennymi a także przestrzenno-czasowymi, gdy są one mierzone na różnych poziomach agregacji danych. Rozważania nawiązują do badań, potwierdzających efektywność tzw. quasi-zgodnego modelu przestrzennego jako narzędzia pomiaru rzeczywistych zależności między procesami. Wykorzystuje się koncepcję modelu quasi-zgodnego także w odniesieniu do procesów przestrzenno-czasowych. Poszukuje się opisu powiązań przestrzennych i przestrzenno-czasowych adekwatnego do wyrażenia autozależności w badanych procesach. Proponuje się wykorzystanie odległości ekonomicznej, mierzącej podobieństwo regionów na podstawie wartości analizowanych procesów.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject quasi-congruent spatio-temporal model
dc.subject autodependence
dc.subject connectivity matrix
dc.subject economic distance / przestrzenny i przestrzenno-czasowy model quasi-zgodny
dc.subject autozależności
dc.subject macierz sąsiedztwa
dc.subject odległość ekonomiczna
dc.title Identification of the Structures of Spatial and Spatio- Temporal Processes and a Problem of Data Aggregation
dc.title.alternative Identyfikacja struktur procesów przestrzennych i przestrzennoczasowych wobec problemu agregacji danych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations