Home

Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Winnicka, Edyta
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2013-09-19
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 2, pp. 169-189
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/683
dc.description.abstract The article shows the impact of new rules of presenting financial statements on the usefulness of information. For that purpose financial statements for 2009 and 2011 of selected companies listed on Warsaw Stock Exchange were examined. The results showed that the changes implemented in International Accounting Standard 1 (the introduction of comprehensive income) did not have an influence on the usefulness of information. As the reports of the companies are unclear, it is impossible to compare them, which results in an increase in the costs of information processing of their recipients. The analysis of comprehensive income concept showed that comprehensive income is not a good measure for the evaluation of investment.
dc.description.abstract Artykuł przedstawia wpływ nowych zasad prezentacji sprawozdań finansowych na użyteczność informacji. W tym celu poddano badaniu sprawozdania finansowe za 2009 i 2011 rok wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań wykazały, że zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 1 (wprowadzenie zysku całościowego) nie wpłynęły na wzrost przydatności informacji. Sprawozdania spółek są nieprzejrzyste i nieporównywalne, co oznacza wzrost kosztów przetwarzania informacji przez ich odbiorców. Ponadto analiza koncepcji zysku całościowego wykazała, że wynik całościowy nie jest dobrym miernikiem do oceny inwestycji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject comprehensive income
dc.subject financial reporting
dc.subject international accounting standards
dc.subject międzynarodowe standardy rachunkowości
dc.subject sprawozdawczość finansowa
dc.subject zysk całkowity
dc.title Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
dc.title.alternative Changes in Ias 1 and the practices of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations