Home

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech na tle krajów Unii Europejskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żołądkiewicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:45Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:45Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 39, Vol. 407, pp. 19-33
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2012.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/669
dc.description.abstract Small and medium enterprises constitute an important sector in the economies of all Member States of the European Union. In the German economy, the SME sector comprises the vast majority of enterprises. A key factor in the existence of these companies in the market is to carry out innovative activity. This article presents the innovative activities of SMEs of Germany in comparison with EU countries.
dc.description.abstract W artykule przedstawiona została charakterystyka sektora MŚP w Niemczech. Szczególna uwaga została poświęcona analizie działalności innowacyjnej niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto została podjęta próba porównania poziomu innowacyjności niemieckich przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami pozostałych krajów Unii Europejskiej. W tym też celu omówione zostały takie aspekty, jak: odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, nakłady na działalność innowacyjną, odsetek firm, które wdrożyły innowacje organizacyjne lub marketingowe, procent firm prowadzących wewnętrzną działalność B+R oraz wielkość nakładów na ten cel.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject SMEs
dc.subject innovation
dc.subject R&D
dc.subject MŚP
dc.subject innowacyjność
dc.subject działalność B+R
dc.title Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech na tle krajów Unii Europejskiej
dc.title.alternative INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN GERMANY IN COMPARISON TO EU COUNTRIES
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations