Home

Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karaszewska, Hanna
dc.date.accessioned 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.available 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.issued 2012-03-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 43, pp. 23-36
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/636
dc.description.abstract Artykuł zawiera wyniki analizy zmian, które dokonały się w sferze płac, w tym ich powiązania z poziomem rentowności największych przedsiębiorstw w Polsce po akcesji. Trendy dotyczące zmian strukturalnych definiowane są z uwzględnieniem przekroju według sekcji, form własności, udziału kapitału zagranicznego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject płace
dc.subject wynagrodzenia
dc.subject relacje płac
dc.subject zróżnicowanie płac
dc.subject wyniki ekonomiczne
dc.subject akcesja do UE
dc.title Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations