Home

Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bochenek, Mirosław
dc.date.accessioned 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.available 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.issued 2012-03-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 43, pp. 5-22
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/635
dc.description.abstract Jan Paweł II nie zajmował się wszystkimi zagadnieniami interesującymi ekonomię, a jedynie kwestiami dotyczącymi ludzkiej pracy. Przeprowadził wnikliwą analizę istoty i roli pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, godności pracy, solidarności świata pracy, sprzeczności między pracą a kapitałem, wyzyskiem ludzi pracy oraz prawa do wypoczynku, a także wyodrębnił podmiotowy i przedmiotowy wymiar pracy. Powyższe dociekania wokół różnych aspektów pracy stanowią oryginalne wzbogacenie współczesnej myśli ekonomicznej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject istota pracy
dc.subject godność pracy
dc.subject wyzysk ludzi pracy
dc.subject prawo do wypoczynku
dc.title Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations