Home

Dobór serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych do oceny użyteczności – propozycja pragmatycznego podejścia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żernicka, Karolina
dc.date.accessioned 2013-10-09T13:16:09Z
dc.date.available 2013-10-09T13:16:09Z
dc.date.issued 2013-06-29
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (10), Vol. 6, pp. 127-140
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2013.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/626
dc.description.abstract Recently, the evaluation of digital libraries has been drawing more and more attention in Polish library and information science community. However, very little research has been done in this area. One of the reasons might be the difficulty in specifying the research subject as well as the appointment of a representative research sample. The article presents a pragmatic approach to the selection procedure of Polish digital libraries for usability evaluation. The idea of Website evaluation was briefly explained and some terminological inconsistencies in Polish digital library environment were presented. Then the selection procedure of digital libraries for the research sample was described in detail. The article explains reasons for encountered difficulties in digital library selection and suggests alternative approaches to this problem.
dc.description.abstract Problem oceny polskich bibliotek cyfrowych wzbudza coraz większe zainteresowanie w polskim środowisku teoretyków i praktyków z zakresu bibliologii i informatologii. Nie podjęto jednak dotychczas próby szeroko zakrojonych prac w tym zakresie. Wydaje się, że jedną z przyczyn może być trudność w jasnym określeniu przedmiotu badań i wyznaczeniu zbioru badawczego. W artykule przedstawiono propozycję pragmatycznego podejścia do kwestii określenia zbioru badawczego i próby celowej do przeprowadzenia oceny użyteczności serwisów polskich bibliotek cyfrowych. Wyjaśniono wątpliwości definicyjne spotykane na gruncie polskich bibliotek cyfrowych. Następnie szczegółowo opisano proces ustalenia zbioru badawczego i doboru próby celowej do badania. Przeanalizowano także przyczyny napotkanych trudności i zasygnalizowano inne możliwe podejścia do omawianego problemu badawczego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject digital libraries
dc.subject Web usability evaluation
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject ocena użyteczności serwisów WWW
dc.title Dobór serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych do oceny użyteczności – propozycja pragmatycznego podejścia
dc.title.alternative The selection procedure of Polish digital libraries for usability evaluation – a pragmatic approach
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations