Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "romanticism"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "romanticism"

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Celem artykułu jest próba ukazania stosunku autorów tygodnika „Wiadomości” wobec prowadzonych w Polsce lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku badań nad romantyzmem (jako epoką historycznoliteracką). Podstawę źródłową ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Relacja z wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej pt. "Zygmunt Krasiński - w dwusetną rocznicę urodzin" - Toruń, czerwiec-lipiec 2012 r.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Celem artykułu jest rekonstrukcja stylów odbioru twórczości Zygmunta Krasińskiego w tygodniku redagowanym przez Mieczysława Grydzewskiego we wczesnych latach powojennych. Dla recepcji twórczości Krasińskiego na łamach ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Książka, którą Czytelnik otrzymuje, jest owocem blisko czteroletnich badań nad emigracyjnym tygodnikiem. Podejmuję w niej zagadnienia rzadko i zazwyczaj marginalnie obecne w pracach historyków literatury. Tymczasem zgłębianie ...
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 2011)
  Celem artykułu jest dokonanie swoistego rejestru najważniejszych miejsc obecności Mickiewicza w kulturze literackiej "polskiego Londynu" (pierwszych kilkunastu lat powojennych), a także próba zarysowania recepcji biografii ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2006)
  Artykuł omawia różne formy recepcji życia i twórczości Cypriana Norwida na łamach jednego z dwóch najważniejszych czasopism XX-wiecznej emigracji polskiej. W kręgu londyńskich „Wiadomości” autor "Promethidiona" był postrzegany ...
 • Lutomierski, Marcin (Miasto i Gmina Skępe, 2011)
  Recenzja: Gustaw Zieliński, "Kirgiz", wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował Mirosław Krajewski, Rypin-Skępe-Płock, 2011, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", ss. 80.
 • Lutomierski, Marcin (Dom Wydawniczy Elipsa, 2012)
  Artykuł jest propozycją syntetycznego opisu, a także interpretacji recepcji romantyzmu w kręgu autorów i czytelników londyńskich "Wiadomości". Niemal każdy numer tygodnika z okresu powojennego zawiera rozmaite odwołania ...
 • Lutomierski, Marcin (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2022)
  W Roku Romantyzmu Polskiego warto przypomnieć o kontynuowaniu tradycji romantycznej przez rodaków nie tylko w kraju, lecz także poza jego granicami. Od lat 40. XX wieku Londyn stanowił dla polskich uchodźców, a później ...
 • Romantyzm 
  Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016)
  Pojęcie „romantyzm” było przedmiotem dyskusji i polemik krytycznoliterackich przez prawie cały XIX w.; rozmaicie rozumiane i wartościowane weszło na stałe do repertuaru terminów krytycznoliterackich. Dyskusje te miały ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations