Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Issue Date

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008)
  Wydawanie na obczyźnie utworów polskich pisarzy i poetów epoki romantyzmu było jednym z przejawów żywotności tradycji romantycznej wśród Polaków przebywających poza krajem. Artykuł omawia wybrane edycje dzieł Adama ...
 • Lutomierski, Marcin (2009-06-11)
  Ferdynand Goetel posiadał nieocenioną w literaturze umiejętność zachowania dystansu wobec ukazywanych postaci i opisywanych zdarzeń. Dzięki temu jego książka wspomnieniowa "Czasy wojny" (1955) poddana próbie czasu wychodzi ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)
  Forma książki „lektura z opracowaniem” jest zjawiskiem względnie nowym (kilkunastoletnim), a zarazem dynamicznym. Dziś edycja ta przybrała charakter masowy i stała się najpopularniejszym wydaniem lektur szkolnych. Problem ...
 • Lutomierski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010)
  Artykuł jest wprowadzeniem w tytułową problematykę. Tęsknota emigrantów i emigracji, rozumianej jako zbiorowość, nie jest tak oczywista i jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Powojennych emigrantów polskich z kręgu ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2010)
  Recenzja: Krzysztof Muszkowski, "Kroniki londyńskie", Toruń, Archiwum Emigracji, 2009.
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2010)
  W emigracyjnym dorobku Zofii Kozarynowej miejsce szczególne i zarazem wyróżniające się na tle ówczesnego „polskiego Londynu” zajmują wypowiedzi o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości. Pisarka głosi w nich odważne sądy o ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Artykuł dotyczy obecności na łamach londyńskiego tygodnika "Wiadomości" różnego typu zagadnień związanych z emigracyjnym szkolnictwem, oświatą i edukacją. Mimo że kwestie te nie należą do zasadniczego nurtu rozważań autorów ...
 • Lutomierski, Marcin; Lutomierska, Natalia (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, 2011)
  Bohaterem artykułu jest Antonio, czterdziestoletni imigrant z Boliwii, który od sierpnia 2007 roku mieszka w Toruniu. Wszystkie poniższe refleksje są wynikiem spotkań i rozmów z Antoniem, jakie odbywaliśmy w okresie od ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Wśród dziewiętnastowiecznych edycji polskich dzieł literackich osobne miejsce zajmowały wydania będące specyficznymi streszczeniami utworów z klasyki. W pewnych kręgach cieszyły się one dużym zainteresowaniem, można nawet ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Recenzja: Mirosław A. Supruniuk, "Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem", Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Toruń 2011, ss. 238, „Archiwum Emigracji. Źródła i materiały do dziejów ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Historycy literatury zazwyczaj pomijają lub co najwyżej odnotowują (i to niejako ze wstydem) dziewiętnastowieczne streszczenia Mickiewiczowskiego poematu. Z okazji setnej rocznicy urodzin autora "Ballad i romansów" pisarka ...
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 2011)
  Celem artykułu jest dokonanie swoistego rejestru najważniejszych miejsc obecności Mickiewicza w kulturze literackiej "polskiego Londynu" (pierwszych kilkunastu lat powojennych), a także próba zarysowania recepcji biografii ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Relacja z 15. Targów Książki w Krakowie. Informacje o dyplomach i bestsellerach Wydawnictwa Naukowego UMK.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Prezentacja działalności (struktury, oferty, promocji i dystrybucji) Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2007-2011.
 • Lutomierski, Marcin (Miasto i Gmina Skępe, 2011)
  Recenzja: Gustaw Zieliński, "Kirgiz", wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował Mirosław Krajewski, Rypin-Skępe-Płock, 2011, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", ss. 80.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo TRIO, 2011)
  Artykuł omawia emigracyjne inicjatywy wydawnicze związane z obchodami setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wojenna emigracja polska różne sposoby przybliżała życie i twórczość poety. Omawiane publikacje książkowe ...
 • Lutomierski, Marcin (2011-12-05)
  Zygmunt Nowakowski był jedną z czołowych postaci ,,polskiego Londynu". Zaangażowaną postawą pisarską, wyrazistymi poglądami i szeroką działalnością organizacyjno-kulturalną współtworzył on etos emigranta - który swój pobyt ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Artykuł w zwięzły sposób przybliża serię Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz jej nową edycję w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Artykuł przybliża sylwetkę wieloletniego redaktora "Wiadomości", Mieczysława Grydzewskiego, w okresie emigracyjnym. Tekst przywołuje fakty i legendy związane ze słynnym Silvą (Grydzem). Z artykułu wynika m.in., że redaktor ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Książka, którą Czytelnik otrzymuje, jest owocem blisko czteroletnich badań nad emigracyjnym tygodnikiem. Podejmuję w niej zagadnienia rzadko i zazwyczaj marginalnie obecne w pracach historyków literatury. Tymczasem zgłębianie ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations