Home

"Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2013-06-27T07:34:15Z
dc.date.available 2013-06-27T07:34:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010, pod red. Andrzeja Czyżewskiego, Sławomira M. Nowinowskiego, Rafała Stobieckiego, Joanny Żelazko, Łódź 2012, s. 293-303.
dc.identifier.isbn 978-83-63695-04-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/591
dc.description.abstract Instytut Pamięci Narodowej zgromadził pokaźny zasób archiwalny. Konieczność jego opracowania sprzyjała rozwojowi refleksji w zakresie archiwistyki. W ten sposób już od początku 21 wieku na łamach różnych periodyków wydawanych przez IPN ukazywały się artykuły dotyczące problemów archiwistycznych. W 2008 r. ukazał się pierwszy tom rocznika „Przegląd Archiwalny IPN”, który w intencji redakcji miał stać się miejscem prezentacji „zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum Instytutu [...] i charakteru zgromadzonego w nim zasobu”. W latach 2008–2010 ukazało się tu 55 tekstów: 28 z nich to artykuły, 13 to edycje źródłowe, 6 to recenzje a 8 to sprawozdania z konferencji naukowych. Większość publikowanych w „Przeglądzie Archiwalnym IPN” prac, to teksty archiwistyczne, przede wszystkim metodyczne i archiwoznawcze.
dc.description.abstract Institute of National Remembrance (INR) in Poland has accumulated sizeable archival holdings. The need for the arrangement and description of its materials fostered the development of reflection in the archival science. From the beginning of the 21st century, on the pages of various INR's periodicals, published some texts on archival science. In 2008 was printed the first volume of „Przegląd Archiwalny IPN". Intention of Editorial Board was to make there a place of presentation the problems focused on archival science in the context of INR's archives and the nature of there accumulated holdings. In 2008-2010, there were published 55 texts: 28 articles, 13 editions, 6 reviews of literature and 8 reports of scientific conferences. Most of them concerns of archival science, especially focuses on problems of methods of archival work, on history of INR's archives and its holdings.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject czasopisma IPN
dc.subject polskie czasopisma archiwistyczne
dc.subject archiwistyka w czasopismach IPN
dc.subject analiza zawartości Przeglądu Archiwalnego IPN
dc.subject polska myśl archiwalna
dc.subject Przegląd Archiwalny IPN
dc.subject journals of the Institute of National Remembrance
dc.subject journals of archives in Poland
dc.subject archival science in journals of the Institute of National Remembrance
dc.subject content analysis of Przegląd Archiwalny IPN
dc.title "Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej"
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations