Home

Metoda historyczno-krytyczna i analiza narracyjna w perspektywie założeń hermeneutycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowski, Zdzisław
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:22:04Z
dc.date.available 2019-02-06T16:22:04Z
dc.date.issued 2018-07-20
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 2, Vol. 11, pp. 159-176
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2018.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5724
dc.description.abstract The Contemporary philosophical hermeneutics is essential for the exegetes. It provides the ways to resolve some of the problems of today biblical interpretation. The recent hermeneutical debates have revealed the kinds of implicit positivism that characterizes biblical research in formal detachment from faith and theology. Its causes the obsessive preoccupation with methods. There is urgent need of a new model of biblical hermeneutics aiming at the renewal of interaction between Scripture and theology. It should not so much be concerned with amassing ‘theoretical’ knowledge, as rather enhance a sort of practical knowledge and truth that shapes our praxis by the way of appropriation of a living Word of God.
dc.description.abstract Współczesna hermeneutyka filozoficzna jest niezbędna dla egzegetów, dostarcza bowiem rozwiązań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu kryzysu dzisiejszej interpretacji biblijnej. Rzuca ona światło na dwojaki kontekst społeczny, w którym lektura Biblii się odbywa. Uniwersytet zmusza egzegezę do uzasadnienia i uprawomocnienia procedur interpretacyjnych, broniąc ją tym samym przed arbitralną dowolnością odczytań tekstów biblijnych ze strony zwykłych czytelników. Z kolei Kościół przypomina egzegezie naukowej niezbywalną dla niego prawdę, iż tylko w stopniu, w jakim otwiera się na problematykę aktualizacji orędzia biblijnego w życiu czytelników, może ona na nowo oddać się na służbę jego misji w świecie. A zatem egzegeza naukowa musi poddać metody naukowe (zachowując ich autonomię) służbie hermeneutyki wiary, wsłuchując się w potrzeby wspólnoty wierzących i wchodząc z nimi w twórczy dialog i interakcję.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject hermeneutics
dc.subject historical-critical method
dc.subject narrative analysis
dc.subject understanding
dc.subject explanation
dc.subject application
dc.subject hermeneutyka
dc.subject metoda historyczno-krytyczna
dc.subject analiza narracyjna
dc.subject rozumienie
dc.subject wyjaśnienie
dc.subject zastosowanie
dc.title Metoda historyczno-krytyczna i analiza narracyjna w perspektywie założeń hermeneutycznych
dc.title.alternative The Historical-Critical Method and the Narrative Analysis in Hermeneutical Perspective
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations