Home

Historia budowlana późnoromańskiego kościoła w Tulcach koło Poznania w świetle badań architektonicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zimna-Kawecka, Karolina
dc.contributor.author Prarat, Maciej
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.available 2019-02-06T15:26:48Z
dc.date.issued 2018-06-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 48, pp. 7-36
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2017.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5702
dc.description.abstract he aim of this paper is to present a structural history of the late Romanesque church in Tulce (district Poznan). Noninvasive architectural research of the building was conducted in 2014. Its results were then confronted with the literature on the subject. On this basis it was possible to identify structural changes since the moment the church was built until the 20 th century. The original church was made of brick in Monk bond and Gothic bond. It consisted of three parts: a squarely closed chancel, nave and extension in the western part – probably of the same size as the chancel. Comparative analysis enabled to date the church for around the half of the 13 th century. Later on, in the medieval period, it was reinforced with the buttresses and had the pinnacles rebuilt. The greatest alternations took place in the 18 th century. Partly Romanesque walls were then dismantled and the whole church was extended towards the west. Original windows were either bricked up or enlarged. The initial entrance was also bricked up and there was a tower established above the new part of the main frame. Regardless of the numerous changes, the original form was well preserved as well as the structure of the church, which allowed the reconstruction. Also the analysis of the walls made it possible to follow the 13 th century building process. Therefore, the monument possesses great authentic and historical values, especially in terms of recognition of medieval architecture in Greater Poland (Wielkopolska). This was the base for evaluating the elements from the later periods as they should be submitted to conservational protection as well as the initial structure.
dc.description.abstract Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie historii budowlanej późnoromańskiego kościoła w Tulcach w powiecie poznańskim. Nieinwazyjne badania architektoniczne świątyni zostały przeprowadzone w 2014 roku. Ich wyniki skonfrontowano z podstawową literaturą przedmiotu. Na tej podstawie udało się wyodrębnić zmiany budowlane wprowadzane od momentu powstania świątyni po XXI wiek. Pierwotny kościół, zbudowany z cegły w wątku wendyjskim i gotyckim, był trójczłonowy, z prosto zamkniętym prezbiterium, nawą oraz dobudówką od zachodu – prawdopodobnie wielkości prezbiterium. Analiza porównawcza pozwoliła datować świątynię na około połowy XIII stulecia. W późniejszym, średniowiecznym okresie kościół wzmocniono szkarpami oraz przebudowano szczyty. Do największych przekształceń doszło w XVIII wieku. Rozebrano wówczas częściowo romańskie mury, wydłużając świątynię w kierunku zachodnim. Zamurowano lub powiększono oryginalne okna, zamurowano pierwotne wejście oraz postawiono wieżę nad nową częścią korpusu. Mimo licznych przekształceń bardzo dobrze zachowała się oryginalna forma oraz struktura świątyni, co umożliwia jej rekonstrukcję. Analiza murów pozwoliła również na prześledzenie trzynastowiecznego procesu budowlanego. Zabytek ten ma zatem dużą wartość autentyczności oraz historyczną, zwłaszcza dla poznania romańskiego budownictwa Wielkopolski. Rozpoznanie zaś całej historii budowlanej dało podstawę do wartościowania elementów z późniejszych epok, które, tak jak pierwotna struktura, winny podlegać ochronie konserwatorskiej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Romanesque architecture
dc.subject sacral architecture
dc.subject conservation
dc.subject architectural research
dc.subject building techniques
dc.subject architektura romańska
dc.subject architektura sakralna
dc.subject konserwatorstwo
dc.subject badania architektoniczne
dc.subject techniki budowlane
dc.title Historia budowlana późnoromańskiego kościoła w Tulcach koło Poznania w świetle badań architektonicznych
dc.title.alternative History of construction of the late Romanesque church in Tulce near Poznań in the light of architectural investigation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations