Home

WOJNA O TALENTY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO BRANŻY WODNO – KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kucznik, Karolina
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, No. 3, Vol. 45, pp. 57-64
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.032
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5661
dc.description.abstract Świat stoi w obliczu kryzysu niedoboru talentów. Ma na to wpływ wiele czynników. Jak dotąd nie udało się powstrzymać tego procesu, stąd między organizacjami toczy się walka o najlepszych pracowników. Każde przedsiębiorstwo chciałoby wygrać wojnę o talenty, dlatego powinno sprecyzować co oznacza talent dla jego organizacji, jakich talentów potrzebuje i dlaczego. Może być to krokiem do zbudowania jeszcze silniejszej pozycji na rynku. Tezy te zostaną przeanalizowane na przykładzie spółki rodzinnej.
dc.description.abstract The world is facing a talent shortage crisis which is caused by several factors. So far, the process could not be stopped, therefore, companies fight between ourselves for the best employees. Every company would like to win the war for talent, thus, it should be defined what talent is for an organization, what talent an organization needs and why. It can be a step to building an even stronger market position. These theses will be analyzed on the example of a family company.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przedsiębiorstwo rodzinne
dc.subject talent
dc.subject studium przypadku
dc.subject wojna o talenty
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem
dc.subject family company
dc.subject talent
dc.subject case study
dc.subject war for talent
dc.subject business management
dc.title WOJNA O TALENTY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO BRANŻY WODNO – KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU
dc.title.alternative WAR FOR TALENT IN A WATER AND SEWERAGE COMPANY. A CASE STUDY
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations