Home

MARKA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZACHOWANIA ZAKUPOWE KONSUMENTÓW FIRMY LPP S.A.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pańka, Angelika
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:10Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, No. 2, Vol. 45, pp. 137-146
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5659
dc.description.abstract Marka jest instrumentem umożliwiającym przedsiębiorstwu wyraźne wyróżnienie swojej oferty na rynku, czyli zapewnienie jej pożądanej odmienności względem konkurentów. Stąd w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej wydaje się kluczowym narzędziem determinującym zachowania zakupowe konsumentów, a tym samym staje się dla przedsiębiorstwa bardzo ważnym potencjalnym elementem rynkowej przewagi konkurencyjnej. By zweryfikować słuszność tego założenia autorka w niniejszym artykule dokonuje próby oceny wpływu marki na decyzje zakupowe klientów firmy LPP S.A. Opierając się na wynikach własnych badań ankietowych dowodzi, że kształtowane przez firmę LPP S.A. marki produktowe skutecznie wpływają na decyzje zakupowe jej potencjalnych klientów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject marka
dc.subject konsument
dc.subject zachowania konsumenckie
dc.title MARKA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZACHOWANIA ZAKUPOWE KONSUMENTÓW FIRMY LPP S.A.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations