Home

EFEKT KRAJU POCHODZENIA JAKO KOD W KOMUNIKACJI REKLAMOWEJ

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Liczmańska-Kopcewicz, Katarzyna
dc.contributor.author Wiśniewska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-07-06T09:55:43Z
dc.date.available 2018-07-06T09:55:43Z
dc.date.issued 2018-06-07
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 1, Vol. 45, pp. 69-79
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5335
dc.description.abstract Procesy globalizacyjne w znaczącym stopniu wpływają na ofertę oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw. Powstają nowe szanse ale też wyzwania w sferze komunikacji reklamowej, jednym z istotnych uwarunkowań są stereotypy kulturowe. Poszczególne kraje i regiony różnią się od siebie zarówno stylami konsumpcji, jak też podejściem do marketingu i promocji. W działaniach na rynkach zagranicznych coraz większego znaczenia nabiera wizerunek kraju pochodzenia produktów. W artykule autorki analizują znaczenie efektu kraju pochodzenia w komunikacji reklamowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject efekt kraju pochodzenia
dc.subject etnocentryzm konsumencki
dc.subject komunikacja reklamowa
dc.title EFEKT KRAJU POCHODZENIA JAKO KOD W KOMUNIKACJI REKLAMOWEJ
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations