Home

Kremacja w rozwoju historycznym i nauce Kościoła

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Jakub
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:44:12Z
dc.date.available 2018-07-02T13:44:12Z
dc.date.issued 2018-04-16
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 40, pp. 181-202
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.053
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5304
dc.description.abstract The main theme of the article is the question of cremation. In the first part of the article the author presents the practice of cremation in pagan communities from the territories of the present-day India and in the cultures of ancient Greece and Rome. The second part focuses on the burial rituals in Israel and in the early Christian times. The third part is devoted to the “campaign” postulating the return to the pagan tradition of cremation initiated by Masonry and the French Revolution. Finally, the statements of the Magisterium of the Catholic Church and documents issued by the Holy See concerning the topic are discussed.
dc.description.abstract Tematem przewodnim niniejszego artykułu jest zagadnienie kremacji. W pierwszej części artykułu autor ukazuje praktykę kremacji pośród społeczności pogańskich: tereny dzisiejszych Indii, a także kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W drugim punkcie zostaje omówiony zwyczaj grzebalny w Izraelu oraz w początkach chrześcijaństwa. Trzecia część poświęcona jest „kampanii” na rzecz powrotu do pogańskiego zwyczaju kremacji za przyczyną masonerii i Rewolucji Francuskiej. Ostatni punkt koncentruje się na wypowiedziach Magisterium Kościoła i dokumentach wydanych przez Stolicę Apostolską odnośnie poruszanego zagadnienia.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject death
dc.subject cremation
dc.subject fire
dc.subject inhumation
dc.subject funeral
dc.subject Church documents
dc.subject ashes
dc.subject body
dc.subject Christianity
dc.subject paganism
dc.subject śmierć
dc.subject kremacja
dc.subject ogień
dc.subject inhumacja
dc.subject pogrzeb
dc.subject dokumenty Kościoła
dc.subject prochy
dc.subject ciało
dc.subject chrześcijaństwo
dc.subject pogaństwo
dc.title Kremacja w rozwoju historycznym i nauce Kościoła
dc.title.alternative Cremation in the historical development and teaching of the Church
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations