Home

Trzeźwość głównym założeniem i zadaniem Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bokun, Janina
dc.date.accessioned 2018-07-02T13:44:12Z
dc.date.available 2018-07-02T13:44:12Z
dc.date.issued 2018-04-16
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 40, pp. 159-179
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.052
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5303
dc.description.abstract Church for the sake of man, for his development of the whole dimension of corporeal and spiritual life and the realization of fully evangelic life, according to the teachings of the Second Vatican Council and in the face of the growing alcoholism, conducts various sobriety activities. One of these activities is the St. Maximilian Kolbe Sobriety Movement which is operating in parishes, reactivated by the Polish Episcopate in 1982 at Jasna Gora, whose aim is to fight against the spread of drunkenness and propagation of the sobriety in shaping human dignity, love, freedom and responsibility. MRT is a living response to the Church in Poland at the request of two great Poles: Servant of God Father-Cardinal Stefan Wyszynski, to whom the sobriety subject of the Polish Nation was particularly close. He used to say: “by the abstinence of all priests to the sobriety of the whole nation,” and at the request of St. John Paul II, expressed to the Poles on 23 X 1978 year – to effectively oppose the customs threatening human, his family and the nation.
dc.description.abstract Kościół w trosce o człowieka, o jego rozwój w całym wymiarze cielesno-duchowym i realizację życia w pełni ewangelicznego zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II oraz w obliczu narastającego alkoholizmu, prowadzi różne formy działalności trzeźwościowej. Jedną z takich form działalności jest Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego działający przy parafiach, reaktywowany przez Episkopat Polski w 1982 roku na Jasnej Górze, którego celem jest walka z pijaństwem oraz szerzenie trzeźwości kształtującej w człowieku jego godność, miłość, wolność i odpowiedzialność. MRT jest żywą odpowiedzią Kościoła w Polsce na prośbę dwóch wielkich Polaków: sługi bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu sprawa trzeźwości Narodu Polskiego była szczególnie bliska, o której mawiał: ,,przez abstynencję wszystkich kapłanów do trzeźwości całego Narodu”, oraz na prośbę św. Jana Pawła II wyrażoną do Polaków w dniu 23 X 1978 roku – aby skutecznie przeciwstawiali się obyczajom zagrażającym człowiekowi, jego rodzinie i narodowi.  
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Maximilian Sobriety Movement
dc.subject the Church
dc.subject forms of sobriety action
dc.subject sobriety of the whole nation
dc.subject concern for human
dc.subject Maksymiliański Ruch Trzeźwości
dc.subject Kościół
dc.subject formy działalności trzeźwościowej
dc.subject trzeźwość całego Narodu
dc.subject troska o człowieka
dc.title Trzeźwość głównym założeniem i zadaniem Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości
dc.title.alternative Sobriety as the main goal and task of Maximilian Sobriety Movement
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations