Home

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – raport z badania terenowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska-Drewniak, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-03-08T09:51:19Z
dc.date.available 2018-03-08T09:51:19Z
dc.date.issued 2018-03-08
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5113
dc.description.abstract Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej formalnie powstała w 1990 r., jednak działania dokumentacyjne i sposoby pracy są spadkiem po aktywności podejmowanej przez Elżbietę Zawacką już pod koniec lat 60. Na zasób archiwalny Fundacji składają się materiały dotyczące trzech głównych tematów: dziejów wojennej konspiracji na Pomorzu, dziejów wojskowej służby Polek oraz dziejów Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej AK „Zagroda”. Najważniejszą część zasobu archiwalnego stanowią teczki osobowe (łącznie kilka tysięcy) ukazujące te trzy zagadnienia przez pryzmat osobistych losów pomorskich konspiratorów, kobiet-żołnierzy i kurierów AK. Fundacja posiada również zbiory muzealne i biblioteczne. Fundacja prowadzi ożywioną działalność edukacyjną i popularyzatorską, organizując prelekcje, warsztaty, spotkania oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe, a także wydając słowniki biograficzne oraz materiały z organizowanych sesji. Prezentowane informacje pozyskane zostały w ramach projektu pt. „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku”. Raport zawiera informacje dot. m.in. powodów i sposobów powstania archiwum społecznego oraz celów jego istnienia, charakterystyki posiadanego zasobu archiwalnego, działalności i finansowania archiwum oraz gromadzenia, przechowywania, opracowania oraz udostępniania posiadanych materiałów.
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject archiwa społeczne
dc.subject studium przypadku
dc.subject Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
dc.subject II wojna światowa
dc.subject Toruń
dc.title Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – raport z badania terenowego
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations