Home

La prassi penitenziale sul ministro della penitenza nell’alto medioevo (VI–X sec.)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szymański, Jacek
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 39, pp. 25-38
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5076
dc.description.abstract Following the period of canonical penance, a new practice of performing the sacrament of penance and reconciliation emerges. This novelty concerns two dimensions: penance becomes repetitive and the ministry of penance can be performed by a presbyter priest, not only by a bishop as it had been sanctioned earlier. It has to be stressed that the very rite of penance became more individual in its character, deprived of its public setting. The author presents the probable causes of these changes which were first observed in the ecclesiastical practice in Ireland. This article presents the abundance of Early Medieval texts where one can find the image of the confessor as a doctor and father, but also as a prosecutor, defender and judge.
dc.description.abstract Szafarz sakramentu pokuty we wczesnym średniowieczu (VI-X w.) . Po okresie pokuty kanonicznej pojawia się nowa praktyka sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Nowość dotyczy dwóch wymiarów: pokuta staje się powtarzalna oraz szafarzem pokuty może być prezbiter - ksiądz, a nie tylko biskup jak dotychczas. Należy podkreślić, że sam obrzęd pokuty staje się bardziej prywatny, pozbawiony publicznej oprawy. Autor przedstawia prawdopodobne motywy takich zmian, które miały miejsce najwcześniej w praktyce Kościoła w Irlandii. Artykuł ukazuje bogactwo wczesnośredniowiecznych tekstów, w których znajdujemy obraz spowiednika jako lekarza i ojca, ale również jako oskarżyciela, obrońcę i sędziego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject penance
dc.subject minister of penance
dc.subject confession
dc.subject celebration of penance
dc.subject forgiveness
dc.subject tariff penance
dc.subject penitential books
dc.subject pokuta
dc.subject szafarz pokuty
dc.subject spowiedź
dc.subject celebracja sakramentu
dc.subject przebaczenie
dc.subject taryfy pokutne
dc.subject księgi pokutne
dc.title La prassi penitenziale sul ministro della penitenza nell’alto medioevo (VI–X sec.)
dc.title.alternative Minister of Sacrament of Penance in Early Middle Ages (6-10 century)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations