Home

THE CONVERGENCE OF THE ECONOMIC SIZE OF FARMS IN POLAND – THE ECONOMETRIC ANALYSIS

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Muszyńska, Joanna
dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.date.accessioned 2018-02-06T11:18:23Z
dc.date.available 2018-02-06T11:18:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych t.15 nr 2, 2014, pp. 157-166
dc.identifier.issn 2082-792X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4891
dc.description.abstract The research discussed in the article concerned the level of development of agriculture in Poland. The main aim of the study was to verify the hypothesis of convergence of the economic size of farms. The analysis confirmed the existence of beta-convergence, however, showed no occurrence of sigma-convergence and gamma-convergence. Based on the results of the analysis of marginal vertical beta-convergence, Poland was divided into two clubs with different paths of development. In one of them the process of convergence was confirmed, but in the second one the phenomenon of divergence was revealed.
dc.description.abstract Badanie opisane w artykule dotyczyło upodabniania się poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce, którego miernikiem była wielkość ekonomiczna przeciętnego w województwie gospodarstwa rolnego. Głównym jego celem była weryfikacja hipotezy o zachodzeniu konwergencji wielkości ekonomicznej gospodarstw. Przeprowadzona analiza potwierdziła zjawisko konwergencji typu beta, jednak nie wykazano zachodzenia konwergencji typu sigma ani gamma. Na podstawie wyników analizy krańcowej konwergencji typu beta, podzielono Polskę na dwa kluby o odmiennych ścieżkach rozwoju. W jednym stwierdzono zjawisko konwergencji, w drugim dywergencji.
dc.language.iso eng
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject agricultural development
dc.subject economic size of the farm
dc.subject beta-convergence
dc.subject sigma-convergence
dc.subject gamma-convergence
dc.title THE CONVERGENCE OF THE ECONOMIC SIZE OF FARMS IN POLAND – THE ECONOMETRIC ANALYSIS
dc.title.alternative KONWERGENCJA WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE - ANALIZA EKONOMETRYCZNA
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations