Home

Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malak, Piotr
dc.contributor.author Osińska, Veslava
dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2017-11-03T12:25:06Z
dc.date.available 2017-11-03T12:25:06Z
dc.date.issued 2017-03-10
dc.identifier.citation Zagadnienia Informacji Naukowej (ZIN) 2017, 55(1), 97-123
dc.identifier.issn 0324-8194
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4712
dc.description.abstract Cel/Teza: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań nad oceną jakości metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych oraz możliwości wykorzystania tych danych do masowego przetwarzania zawartości cyfrowych repozytoriów oraz wyodrębnienia współczesnych prac naukowych. Koncepcja/Metody badań: Badania zostały przeprowadzone hybrydowo – poprzez automatyczną analizę metodami inżynierii lingwistycznej oraz analizę ekspercką. Wyniki i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano szereg nieścisłości i nieprawidłowości występujących w metadanych dla dokumentów w polskich bibliotekach cyfrowych. Wskazano również propozycje poprawy tego stanu. Zastosowanie praktyczne: Wnioski płynące z badań mogą przyczynić się do znaczącej poprawy jakości metadanych i umożliwienia wykorzystania metadanych jako wartościowego materiału badawczego. Oryginalność/Wartość poznawcza: Według najlepszej wiedzy autorów badania tego typu, zarówno w zakresie tematyki jaki i skali, nie były dotychczas prowadzone w Polsce.
dc.description.abstract Purpose/Thesis: The authors discussed the research on the quality of metadata in Polish digital libraries and the evaluation of the possibility to use metadata in automatic processing of digital repositories to detect current scientific documents. Approach/Methods: The research was conducted in a hybrid way: automatic NLP analysis and expert analysis. Results and conclusions: The result of the research in question is the identification of the set of failures and misstatements in the metadata of digital objects available in Polish digital libraries. Practical implications: The improvements to the current metadata state were proposed. The results and conclusions of this research may contribute to the improvement of the quality of metadata and open the possibility of using metadata as valuable research data. Originality/Value: To the authors’ best knowledge, there is not any similar research in Poland as for the scope and scale.
dc.description.sponsorship Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN 2013/11/B/HS2/03048. Badanie przeprowadzono przy współpracy z realizatorami projektu Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC CLARIN PL.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Warszawski; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject analiza metadanych
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject jakość metadanych
dc.subject Dublin Core
dc.subject digital libraries
dc.subject Metadata quality
dc.subject metadata analyse
dc.title Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych
dc.title.alternative Analyzing of Metadata Quality in Polish Digital Libraries
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations