Home

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE PŁATNICZYM

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadłakowski, Dominik Adam
dc.date.accessioned 2017-09-12T08:49:02Z
dc.date.available 2017-09-12T08:49:02Z
dc.date.issued 2017-08-19
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 44, pp. 97-105
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.039
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4635
dc.description.abstract W niniejszym artykule scharakteryzowane zostały główne typy ryzyka jakie mogą wystąpić w systemie płatniczym oraz rozwiązania systemowe pozwalające na minimalizację ich skutków. W pracy szczególny nacisk położny został na analizę systemów płatności wysokokwotowych, gdyż ze względu na powiązanie międzysystemowe to one w momencie zaistnienia poważnego incydentu w systemie płatniczym stanowią swoistego rodzaju bufor zabezpieczający, przed rozpowszechnieniem się powstałych fluktuacji na innych uczestników systemu. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a treści w nim zawarte bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, raportach branżowych oraz aktach prawnych i regulacjach dotyczących systemów płatności.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE PŁATNICZYM
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations