Home

Paweł Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia h ` marturia, VIhsou w Apokalipsie św. Jana, Studia i Materiały 142, Poznań 2011, ss. 415.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland