Home

Organizacja pracy zespołu redaktorów czasopisma elektronicznego „Biuletyn EBIB”

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:20:08Z
dc.date.available 2017-09-06T08:20:08Z
dc.date.issued 2017-05-18
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 10, pp. 83-90
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2016.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4524
dc.description.abstract The Author presents the rules of organizing the work of editorial team of “Biuletyn EBIB”, a digital journal which has been online since 1999. The team’s work is done remotely (teleworking), with all tasks coordinated via the Internet. It poses a number of organizational problems, but also has numerous advantages. The article contains the outline of “Biuletyn Ebib’s” history, the structure and organization of Stowarzyszenie EBIB (EBIB Association), which publishes the periodical. It outlines the aspects related to the team’s multitasking and its dispersion, which are characteristic for editorial teams working on publications released in the Open Access model.
dc.description.abstract Autorka przybliża zasady organizacji pracy zespołu „Biuletynu EBIB”, czasopisma elektronicznego, które ukazuje się w internecie od 1999 roku. Prace zespołu są wykonywane zdalnie (telepraca), a wszystkie zdania koordynowane przez internet. Rodzi to szereg problemów organizacyjnych. W artykule omówiono historię powstania „Biuletynu EBIB”, strukturę i organizacje Stowarzyszenia EBIB, które wydaje periodyk. Przedstawiono także aspekty związane z wielozadaniowością zespołu oraz jego rozproszeniem, które są charakterystyczne dla redakcji pracujących nad publikacjami wydawanymi w modelu open access.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject „Biuletyn EBIB”
dc.subject teleworking
dc.subject digital journals
dc.subject multitasking
dc.subject Open Access
dc.subject edytorstwo elektroniczne
dc.subject organizacja pracy
dc.title Organizacja pracy zespołu redaktorów czasopisma elektronicznego „Biuletyn EBIB”
dc.title.alternative Work organization of „Biuletyn EBIB” editorial team
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations