Home

Struktura i właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z różnymi glinkami

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-08-01T12:51:11Z
dc.date.available 2017-08-01T12:51:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty, Lublin 2017, s. 135
dc.identifier.isbn 978-83-65133-18-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4439
dc.description.abstract Celem prezentowanej pracy było otrzymywanie i ocena właściwości kompozytów chitozanu z dodatkiem różnych glinek. W niniejszej pracy prezentowane były wyniki pomiarów mikroskopowych SEM-EDS, AFM oraz spektroskopowych w podczerwieni dla filmów polimerowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject chitozan
dc.subject kompozyty
dc.subject właściwości powierzchniowe
dc.title Struktura i właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z różnymi glinkami
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations