Home

Arabscy chrześcijanie wobec astrologii na podstawie traktatu «O wierze chrześcijan w wyroki gwiazd Eliasza z Nisibi»

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-27T06:19:00Z
dc.date.available 2017-06-27T06:19:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polonia Sacra vol. 21 (1), 2017, pp.183-204.
dc.identifier.issn 1428-5673
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4373
dc.description.abstract Eliasz z Nisibi należy do najbardziej płodnych pisarzy chrześcijańskich języka arabskiego swojej epoki. Jego siódmy maǧlis z Abī l‐Qasim dotyczy wyroków gwiazd i zasługuje na uwagę z powodu swej aktualności. Prezentowany przez Eliasza dyskurs można podzielić na dwie części: pierwszą mówiącą o wolności człowieka oraz drugą, w której wskazuje on na rolę ludzkiego rozumu. Te dwa elementy są głównymi argumentami w jego krytyce fatalizmu i astrologii. Jego nauczanie jest osadzone na wcześniejszym syryjskim chrześcijańskim dziedzictwie teologicznym. Jako logik niestrudzenie obnaża irracjonalny charakter wszelkich doktryn astrologicznych oraz fatalistych.
dc.description.abstract The Arab Christian Teaching on Astrology in the light on Elias’ of Nisibis treatise On Christian faith in the sentences of the stars Elias of Nisibis belongs to the most prolific writers of his time. His seventh maǧlis with Abī l‐Qasi is focused on the sentencenes of the stars and merits our attention due to its unceasing relevance. The discourse may be divided in two sections: firstly concerning human freedom, and secondly dealing with his rationality. These two factors are the main arguments in Elias’ refutation of fate and astrology. In this his teaching becomes a part of the Syriac Christian theological legacy. As a logician he exposes persistently the irrational character of any astrological and fatalistic doctrine.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Eliasz z Nisibi
dc.subject astrologia
dc.subject fatum
dc.subject wolność
dc.subject rozum
dc.subject Elias of Nisibis
dc.subject astrology
dc.subject fate
dc.subject freedom
dc.subject reason
dc.title Arabscy chrześcijanie wobec astrologii na podstawie traktatu «O wierze chrześcijan w wyroki gwiazd Eliasza z Nisibi»
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations