Home

Wezwania nowej ewangelizacji i dar Światowych Dni Młodzieży

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Suwiński, Stanisław
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 35, pp. 145-160
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4269
dc.description.abstract The World Youth Day is one of the ways that makes this call – the new evangelisationcome true. Young people come from the whole world to meet the Pope to discover their way of life following Christ. These events are vital to the Church as young people discover the way of truth. During this spiritual formation the young can hear many testimonies which may become helpful in the development of their Christianity. The World Youth Day is a gift thanks to which new powers to revive their faith may be discovered. Nowadays, young people grapple with many various temptations, they deal with many fears and worries. They should be instilled with the most important values, shared with different experiences so that they can build their future world depending on them and based on the fundaments of love and good. The new evangelisation is the vision of the future, spread of the Gospel, revival and deeper and deeper entering the paths leading to God. In this article this issue is presented in the following points: youth as the Areopagus of the new evangelisation; the need of spiritual patterns on the way of the new evangelisation; looking at the young with hope.
dc.description.abstract Światowe Dni Młodzieży są jedną z dróg do realizacji tego wezwania – nowej ewangelizacji. Młodzież z całego świata spotyka się z papieżem, by odkryć drogę prowadzącą za Chrystusem. Te wydarzenia są istotne dla życia Kościoła, ponieważ młodzi ludzie odkrywają drogę prawdy. Podczas tej formacji duchowej młodzież może usłyszeć wiele świadectw, które są pomocne w rozwoju chrześcijańskiego życia. Światowe Dni Młodzieży są darem, dzięki któremu można odkryć nowe siły do ożywienia wiary. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie zmagają się z różnymi pokusami, mają wiele lęków i trosk. Należy wpoić im najważniejsze wartości, przekazać swoje doświadczenia, aby mogli zbudować przyszły świat, który zależy od nich, na fundamencie miłości i dobra. Nowa ewangelizacja jest wizją przyszłości, głoszeniem Ewangelii, odnową i coraz odważniejszym wkraczaniem na ścieżki prowadzące do Pana. W niniejszym artykule podjęto to zagadnienie w następujących punktach: młodość areopagiem nowej ewangelizacji; potrzeba wzorców duchowych na drodze nowej ewangelizacji; spoglądanie z nadzieją na młodych.  
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the spirituality of the young
dc.subject the World Youth Day
dc.subject spiritual patterns
dc.subject the new evangelisation
dc.subject Duchowość młodzieży
dc.subject Światowe Dni Młodzieży
dc.subject wzorce duchowe
dc.subject nowa ewangelizacja
dc.title Wezwania nowej ewangelizacji i dar Światowych Dni Młodzieży
dc.title.alternative Calls of the New Evangelisation and the gift of the World Youth Day
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations