Home

„O Panie, nie omijaj twego sługi”. Gościnność Abrahama w horyzoncie tego, co niemożliwe (Rdz 18,1–15)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowski, Zdzisław
dc.date.accessioned 2017-04-18T12:06:09Z
dc.date.available 2017-04-18T12:06:09Z
dc.date.issued 2016-12-28
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 2, Vol. 9, pp. 55-69
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2016.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4166
dc.description.abstract Genesis 18:1-15 is a first narrative of hospitality in the Bible. To some extent it follows a protocol of hospitality as it is practiced in the ancient Near East. However the biblical story departs from it in some important points. In order to understand them we must apply several hermeneutical insights made by E. Levinas, P. Ricoeur, and J. Derrida. They help to distinguish between conditional hospitality of Abraham concerned with rights, duties, obligations, and unconditional, absolute hospitality of strangers, without sovereignty, which unfolds towards what is impossible.
dc.description.abstract Spotkanie Abrahama z nieznajomymi w Rdz 18,1-15 jest pierwszym epizodem w Biblii, którego głównym tematem jest gościnność. Przebiega ona z reguły według przyjętego na starożytnym Bliskim Wschodzie protokołu gościnności, który na gospodarza i gościa nakłada określone prawa i obowiązki. Jednak w Rdz 18,1-15 zauważalne są pewne odstępstwa. Ich głębsze zrozumienie staje się możliwe dzięki współczesnym hermeneutykom gościnności autorstwa E. Levinasa, P. Ricoeura i J. Derridy. Pozwoliły one wyróżnić w tym opowiadaniu dwa rodzaje gościnności. Gościnność Abrahama posiada cechy gościnności warunkowej, wynikającej z suwerenności gospodarza. Nieznajomi w obietnicach złożonych Sarze odsłaniają gościnność bezwarunkową, absolutną, wykraczającą poza wszelkie reguły udzielania gościny.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject hospitality
dc.subject host
dc.subject stranger
dc.subject protocol of hospitality
dc.subject Abraham
dc.subject Sarah
dc.subject hermeneutics of hospitality
dc.subject narrative structure of hospitality
dc.subject gościnność
dc.subject gospodarz
dc.subject przybysze
dc.subject protokół gościnności
dc.subject Sara
dc.subject hermeneutyka gościnności
dc.subject struktura narracyjna gościnności
dc.title „O Panie, nie omijaj twego sługi”. Gościnność Abrahama w horyzoncie tego, co niemożliwe (Rdz 18,1–15)
dc.title.alternative “O Lord, do not go on past your servant”. Abraham’s hospitality at the horizon of what is impossible (Genesis 18:1–15)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations