Home

Problem obciążeń fiskalnych wynagrodzeń osób realizujących projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.contributor.author Redo, Jarosław
dc.date.accessioned 2017-03-18T12:56:30Z
dc.date.available 2017-03-18T12:56:30Z
dc.date.issued 2017-03-18
dc.identifier.isbn 978-83-60038-09-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4107
dc.description.abstract Przedmiotem opracowania jest szeroko ujęty problem obciążania przymusowymi daninami na rzecz budżetu państwa i państwowych funduszy celowych wynagrodzeń osób, które realizują projekty dofinansowane ze środków unijnych. Szczegółowa analiza przepisów oraz orzecznictwa z zakresu prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych jest pretekstem do rozważań nad instytucją współfinansowania w kontekście rzeczywistego udziału polskich środków publicznych w montażu finansowym. Postawiona hipoteza, że faktyczna partycypacja środków krajowych jest znacznie niższa niż oficjalnie podawana, zostaje udowodniona empirycznie przy wykorzystaniu studium przypadku - analizy budżetu projektu szkoleniowego pod kątem obciążeń fiskalnych.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn;Poznań 2009
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject obciążenia fiskalne
dc.subject składki na ubezpieczenia społeczne
dc.subject podatek dochodowy
dc.subject projekty unijne
dc.subject budżet UE
dc.title Problem obciążeń fiskalnych wynagrodzeń osób realizujących projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE
dc.title.alternative The problem of fiscal burdens for remuneration of people who realize projects cofinanced from EU budget
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations