Home

Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sieradzan, Wiesław
dc.date.accessioned 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.available 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.issued 2016-10-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (16), Vol. 9, pp. 39-55
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4035
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wartości historycznej udostępnionej ostatnio w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu spuścizny wybitnego toruńskiego historyka prof. dr hab. Karola Górskiego. W wymienionej bibliotece znajduje się liczna korespondencja Profesora, która pozwala poznać osoby, z którymi się on kontaktował w sprawach zamku malborskiego w okresie po II wojnie światowej. Ponadto są tam też pisma urzędowe, kopie listów wychodzących oraz maszynopisy tekstów dotyczących Malborka. Autor wykorzystując część tych materiałów próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywał Malbork w życiu i badaniach tego mediewisty? Interesuje go również wykorzystanie przez niego książek i rękopisów z zamku malborskiego, które po II wojnie światowej trafiły do Torunia.
dc.description.abstract In recently shared special collection of Karol Górski’s legacy in University Library in Toruń, there are previously unknown sources, which illustrate the place of city Marlbork, especially teutonic knights castle in research and life of this most outstanding Toruń’s medievist. This sources shows the standpoint of Karol Górski about post-war problems of teutonic castle and most of all the details of polemic of Toruń professor with german science about the matter of assessment of so-called polish period in wielding the castle (1466–1772). In University Library are many correspondence of Karol Górski which allows to know the persons with whom Karol Górski contacted in matter of Marlbork castle after the II world war. Besides there are also official documents, copies of outgoing letters and typescripts of texts that concerns Malbork. This documents shed the new light on books and manuscripts that was gathered after II world war from Malbork.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
dc.subject Górski Karol
dc.subject księgozbiory zabezpieczone
dc.subject Malbork
dc.subject collections
dc.subject University Library in Toruń
dc.title Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu
dc.title.alternative Malbork in Light of Sources from Professor Karol Górski’s Legacy, Kept in the University Library in Toruń
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations