Home

Teologia w służbie wiary Kościoła w świetle analizy dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej z lat 1969-2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Flader, Maciej
dc.date.accessioned 2017-01-26T12:07:01Z
dc.date.available 2017-01-26T12:07:01Z
dc.date.issued 2017-01-26
dc.identifier.isbn 978-83-64989-16-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4024
dc.description.abstract Cel, jaki niniejsza praca sobie stawia, to próba ukazania roli teologii w służbie wiary Kościoła w oparciu o treść dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej z lat 1969-2012. W rozdziale pierwszym autor przedstawia metodę uprawiania teologii zalecaną przez Komisję, jak też realizację postulatów metodologicznych w publikowanych przez nią dokumentach. Rozdział drugi jest szczegółowym przedstawieniem stanowiska Komisji wobec zagadnień teologicznych, których rozpatrzenie stało się konieczne z perspektywy Kościoła i ortodoksji wiary. W trzecim rozdziale omówione jest teologiczne ujęcie wyzwań współczesności, jak jawią się one w odnośnych dokumentach Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
dc.description.abstract The aim of the study is to present the role of theology in the service of faith of the Church relying on the documents of the International Theological Commission (1969 - 2012). The first chapter is devoted to the method of practicing theology recommended by the Commission and the realization of the methodological postulates in the published documents. The second chapter is a detailed presentation of the position of the Commission towards theological questions which had to be studied from the perspective of the Church and orthodoxy of faith. The third chapter focuses on the theological presentation of the challenges of our times as they are seen in the given documents of the International Theological Commission.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Międzynarodowa Komisja Teologiczna
dc.subject teologia
dc.subject wiara
dc.subject Kościół
dc.subject współczesność
dc.subject the International Theological Commission
dc.subject theology
dc.subject faith
dc.subject the Church
dc.subject present day
dc.title Teologia w służbie wiary Kościoła w świetle analizy dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej z lat 1969-2012
dc.title.alternative Theology in the service of faith of the Church in the light of the documents of the International Theological Commission (1969-2012)
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations