Home

Niechrześcijańskie źródła liturgii pogrzebu i kultu zmarłych wczesnego chrześcijaństwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Jakub
dc.date.accessioned 2017-01-19T07:34:48Z
dc.date.available 2017-01-19T07:34:48Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 34, pp. 131-148
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.020
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3987
dc.description.abstract The article presents, in an orderly way, the living people’s attitude to the dead body, to the cult which it was surrounded by. Along with appearing of the new religion and in the reaction on the fact of death, Christianity initiated the process of creating its own funeral liturgy. The process of searching and adjusting local rites and non-Christian elements of the funeral ceremony began. Christianity, taking those elements which could have been a part of the doctrinal context, adapted them and purified of the traces which were against the then Church teaching. The paper can be divided into three parts: explaining the basic terms, connected with taking the extraneous elements out of the religions before Christianity; particular activities that were taking place on the body of deceased and activities progressed over the graves of the dead. Due to those deliberations, it can be presumed that Christian funeral rites are not an absolute novelty, as the arisen religion but it is a series of activities, elaborated by the previous generations and adjust up to the teaching of Jesus Christ and the spirit of the Gospel.
dc.description.abstract Artykuł w sposób systematyczny ukazuje stosunek żyjących do ciała zmarłego, do „kultu”, którym go odtaczano. Wraz z zaistnieniem nowej religii i w odpowiedzi na fakt śmierci wiara chrześcijańska rozpoczęła proces kształtowania własnej liturgii pogrzebu. Rozpoczęło się poszukiwanie lokalnych obrzędów oraz elementów niechrześcijańskich ceremoniałów pogrzebowych. Chrześcijaństwo, przejmując te elementy, które wpisywały się w kontekst doktrynalny, dokonywało ich adaptacji i oczyszczenia z naleciałości, które były niezgodne z nauczaniem Kościoła ówczesnej doby. Pracę można podzielić na trzy części: wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z przejmowaniem obcych elementów z religii przedchrześcijańskich; poszczególnych czynności, które odbywały się nad ciałem zmarłego, oraz czynności, które odbywały się nad grobami zmarłych. Z rozważań tych można zauważyć, że obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego to nie jest zupełna nowość, tak jak religia, która się narodziła, ale to pewien ciąg czynności wypracowanych przez poprzednie pokolenia i dostosowanych do nauczania Jezusa, do ducha Ewangelii.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cult
dc.subject funeral liturgy
dc.subject death
dc.subject rite
dc.subject body
dc.subject prayer for the dead (caddish)
dc.subject kult
dc.subject liturgia pogrzebu
dc.subject śmierć
dc.subject obrzęd
dc.subject ciało
dc.subject modlitwa za zmarłych
dc.title Niechrześcijańskie źródła liturgii pogrzebu i kultu zmarłych wczesnego chrześcijaństwa
dc.title.alternative Non-Christian sources of the funeral liturgy and the deceased cult in the Early Christianity
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations