Home

WARTOŚCI DLA KLIENTA JAKO GŁÓWNY ELEMENT MODELU BIZNESU LINII LOTNICZYCH RYNAIR

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Liczmańska, Katarzyna
dc.contributor.author Kuczyńska, Monika
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 43, pp. 193-207
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.040
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3878
dc.description.abstract With air transport uses more and more people and the variety of offers available to carriers from year to year richer and the current aviation market has changed significantly in recent years. Today's world can not be imagined without either civil aviation or cargo. The need to transport not only for holiday but increasingly duties or trips to cultural events, sports have become a daily routine for many people.  The main objective of the study is to analyze the business model of Ryanair. Lated-formulated hypothesis that lower the valuable services offered are a major factor in building a business model and competitive advantage for Ryanair. In order to research conducted case study, we collected data derived from content analysis of literature, desk research and SWOT analysis.
dc.description.abstract Z transportu lotniczego korzysta coraz więcej osób a różnorodność oferty dostępnych przewoźników jest z roku na rok bogatsza i obecny rynek lotniczy zmienił się zdecydowanie w ostatnich latach. Dzisiejszego świata nie można już sobie wyobrazić bez lotnictwa zarówno cywilnego czy cargo. Potrzeba transportu nie tylko w celu wakacyjnym ale coraz częściej obowiązki służbowe czy wyjazdy na wydarzenia kulturalne, sportowe stały się dla wielu osób codziennością. Celem głównym badania jest analiza modelu biznesowego linii lotniczych Ryanair. Sformułowana hipoteza zakłada, że niższe cenny oferowanych usług są głównym czynnikiem budowania modelu biznesu i przewagi konkurencyjnej linii Ryanair. W celu badawczym przeprowadzono studium przypadku, zebrane dane pochodzą z analizy treści literatury, desk research oraz analizy SWOT.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject business model
dc.subject competitive advantage
dc.subject airlines
dc.subject model biznesu
dc.subject przewaga konkurencyjna
dc.subject linie lotnicze
dc.title WARTOŚCI DLA KLIENTA JAKO GŁÓWNY ELEMENT MODELU BIZNESU LINII LOTNICZYCH RYNAIR
dc.title.alternative VALUES FOR THE CUSTOMER AS THE MAIN ELEMENT MODEL BUSINESS AIRLINE RYNAIR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations