Home

ROLA KLASTRÓW W PROCESIE INTERNACJONALZIACJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadłakowski, Dominik
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-09-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 43, pp. 53-62
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3874
dc.description.abstract The purpose of this article is to present the, existing in the literature, core concepts of cluster functioning. The author focuses on the analysis of the bunches' influence on the process of enhancing the enterprises' competitiveness and on the internalisation process stimulated by this kind of agreements.s The theoretical aspect of the work has been broadened by the author analysis of Polish clusters which have gained the position on the international market. This article has been created based on  the available literature and the data from Polish Agency for Enterprise Development.
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonujących w literaturze koncepcji dotyczących istoty funkcjonowania klastrów. Autor skupił się na analizie wpływu gron na proces podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na stymulowaniu przez tego typu porozumienia procesu internacjonalizacji. Aspekt teoretyczny pracy został rozszerzony o autorską analizę polskich klastrów, które osiągnęły międzynarodową pozycję rynkową. Artykuł został zrealizowany z wykorzystaniem dostępnej literatury oraz danych pochodzących z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject clusters
dc.subject internationalisation
dc.subject small and medium sized enterprises
dc.subject klastry
dc.subject internacjonalizacja
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa
dc.title ROLA KLASTRÓW W PROCESIE INTERNACJONALZIACJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP
dc.title.alternative THE ROLE OF CLUSTERS IN THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION OF SME SECTOR ENTERPRICES
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations