Home

WARTOŚCI ORGANIZACYJNE JAKO CZYNNIK SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cegliński, Paweł
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.available 2016-11-02T12:03:42Z
dc.date.issued 2016-08-25
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 1, Vol. 43, pp. 127-138
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3869
dc.description.abstract W niniejszym artykule przedstawiono zwięźle relację wartości organizacyjnych z sukcesem przedsiębiorstwa. Stanowi ona przedmiot dyskusji mniej więcej od 30 lat i prawdopodobnie rozpoczęto ją po opublikowaniu Modelu 7S opracowanego przez Petersa i Watermana. W artykule skupiono się m.in. na zgodności wartości personalnych z wartościami organizacyjnymi i wybranych koncepcjach zarządzania bazujących na wartościach. Zaprezentowano także przykłady wartości organizacyjnych, które deklarowane są przez największe polskie przedsiębiorstwa.
dc.description.abstract The paper demonstrates concisely the role of organizational values for firm success. The problem is discussed for about 30 years and probably this argument was started by publishing the 7S Framework developed by Peters and Waterman. The study is focused on compliance of firm values with personal values. There are also presented examples of organizational values declared by the largest polish companies.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wartości organizacyjne
dc.subject sukces przedsiębiorstwa
dc.subject organizational values
dc.subject firm success
dc.title WARTOŚCI ORGANIZACYJNE JAKO CZYNNIK SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA
dc.title.alternative ORGANIZATIONAL VALUES AS THE FIRM’S SUCCESS FACTOR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations