Home

Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.date.accessioned 2016-06-29T16:50:44Z
dc.date.available 2016-06-29T16:50:44Z
dc.date.issued 2016-06-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3692
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest ewaluacji efektywności systemów instytucjonalnych krajów Unii Europejskiej w kontekście przemian gospodarczych prowadzących do powstania globalnej gospodarki wiedzy. Analiza teoretyczna odwołuje się do propozycji analitycznych nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych. W badaniu empirycznym postawione zostały dwa podstawowe cele badawcze. Celem głównym analizy jest ewaluacja postępów Polski oraz pozostałych tzw. „nowych” członków Unii Europejskiej w kontekście reform instytucjonalnych, które prowadzą do obniżenia kosztów transakcyjnych oraz odpowiadają paradygmatowi nowej globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Drugim celem badania jest próba ewaluacji wpływu ostatniego światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008 na procesy reform instytucjonalnych w tzw. „starej” Europie. Dla realizacji tak zdefiniowanych zadań badawczych przeprowadzona została analiza TOPSIS efektywności instytucjonalnej krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2010 w oparci o dane pochodzące z bazy Instytutu Frasera tworzonej na potrzeby badania wolności gospodarczej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject ekonomia instytucjonalna
dc.subject efektywność systemu instytucjonalnego
dc.subject zmiana instytucjonalna
dc.subject analiza TOPSIS
dc.subject globalna gospodarka oparta na wiedzy
dc.subject Unia Europejska
dc.title Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej
dc.title.alternative Institutional effectiveness of European Union countries
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.supervisor Pietrzak, Michał Bernard


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations