Home

Riflettere sulla vita morale cristiana. La proposta morale di Domenico Capone 50 anni dopo Vaticanum II

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Niemira, Artur
dc.date.accessioned 2016-06-23T08:36:48Z
dc.date.available 2016-06-23T08:36:48Z
dc.date.issued 2016-06-08
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 32, pp. 27-39
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2015.048
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3682
dc.description.abstract Fifty years after the end of the Second Vatican Council, this article was proposed to look at the exciting theological road of one of the professors of the Academy of Moral Theology in Rome (Accademia Alfonsiana), Domenico Capone, who proposed a vision of moral theology for the twenty first century. In a sense, what Capone suggested, was a prophetic vision for the present times, in which the Church develops her teaching. A way of renewal of the moral life proposed by Capone is based on a reflection on man’s action and the moral life. The great theologian understood man as „a person in Christ”, so as one who has experienced the encounter with Christ in his life, he met him, and decided to follow Him. From this experience comes the structure and dynamism of the moral life and on it rests the whole renewal of Christian morality proposed by Domenico Capone: the Christological foundation of the moral life of a Christian, by which Christ becomes in us the principle of existence and activities, call and response as part of the dialogic nature of the relationship of man and God, become similar to Christ, fulfillment of the vocation to live in love, what leads to give an answer to the call to holiness in everyday life. Such a model of Christian morality proposed more than half a century ago was reflected in the documents of the Vatican II as well as in the teaching of the popes: St. John Paul II, Benedict XVI and Francis, a fact that makes Domenico Capone’s moral proposal the most current.
dc.description.abstract Refleksja na temat chrześcijańskiego życia moralnego. Propozycja moralna Domenico Capone 50 lat po Soborze Watykańskim II 50 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, w niniejszym artykule zaproponowane zostało spojrzenie na pasjonującą teologiczną drogę profesora Akademii Teologii Moralnej w Rzymie (Accademia Alfonsiana) Domenico Capone, który przedstawił propozycję moralną aktualną dla człowieka XXI wieku. W jakimś sensie to, co zaproponował Capone, było wizją proroczą na obecne czasy, w jakich Kościół rozwija swoje nauczanie. Droga odnowy życia moralnego zaproponowana przez niego opiera się na refleksji nad człowiekiem, jego działaniem i życiem moralnym. Ten wielki teolog rozumiał człowieka jako „osobę w Chrystusie”, a więc jako tego, który doświadczył spotkania z Chrystusem w swoim życiu, poznał Go i wszedł na drogę Jego naśladowania. Z tego doświadczenia bierze się struktura i dynamizm życia moralnego i na nim opiera się cała odnowa chrześcijańskiej moralności zaproponowana przez Domenico Capone: chrystologiczny fundament życia moralnego chrześcijanina, dzięki któremu Chrystus staje się w nas zasadą egzystencji i działania, wezwanie i odpowiedź jako elementy dialogicznej natury relacji człowieka z Bogiem, upodobnienie się do Chrystusa, realizacja powołania do życia w miłości, co w konsekwencji prowadzi do codziennego dawania odpowiedzi życiem na powołanie do świętości. Taki model chrześcijańskiej moralności, zaproponowany już ponad pół wieku temu, znalazł swoje odzwierciedlenie w dokumentach soborowych oraz w nauczaniu papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, co czyni propozycję moralną Domenico Capone jak najbardziej aktualną.
dc.language.iso ita
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject moral life
dc.subject Domenico Capone
dc.subject Vaticanum II
dc.subject życie moralne
dc.subject Domenico Capone
dc.subject Sobór Watykański II
dc.title Riflettere sulla vita morale cristiana. La proposta morale di Domenico Capone 50 anni dopo Vaticanum II
dc.title.alternative Reflect on the Christian moral life. The moral proposal by Dominic Capone 50 years after the Vatican Second Council
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations