Home

Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Moszyński, Michał
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 113-130
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3646
dc.description.abstract In response to the deterioration in public finances, Switzerland has introduced an institutional innovation – a constitutionally established public debt brake. Germany’s new fiscal rule passed by the parliament in 2009 is based on the Swiss model. Both solutions are aimed at reduction of governmental deficits and focused on bringing public finances back into balance. At the same time, built-in mechanisms should help to avoid the main disadvantage of such restrictions – the loss of flexibility of fiscal policy. In this sense the new fiscal institutions may turn out to be the golden mean.
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę analizy funkcjonowania reguł fi skalnych. Opracowanie otwierają rozważania dotyczące ekonomicznego sensu ograniczania swobody polityki makroekonomicznej i skuteczności takich instytucji budżetowych. W dalszej kolejności omówiono reguły sformułowane w traktacie z Maastricht oraz przybliżono doświadczenia szwajcarskiego hamulca długu publicznego, będącego punktem odniesienia dla wprowadzanych w 2009 r. uregulowań w Niemczech. Oba rozwiązania są nakierowane na zdyscyplinowanie finansów publicznych przy zachowaniu pewnej elastyczności i pozostawienia pola manewru w polityce rządu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject public deficit
dc.subject public debt
dc.subject fiscal rules
dc.subject monetary union
dc.subject deficyt budżetowy
dc.subject dług publiczny
dc.subject reguły fiskalne
dc.subject unia walutowa
dc.title Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym?
dc.title.alternative Fiscal policy rules in Switzerland and in the Federal Republic of Germany – A way to the balanced public finances?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations