Home

Przyczyny i formy działalności przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Nieżurawski, Lech
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued 2009-08-18
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 53-64
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3641
dc.description.abstract In the article an attempt has been made to identify and characterizes the forms of activity of building enterprises enabling them realization of task outside the domestic market. Enterprises choose various paths of entering and stabilizing their presence on the foreign markets, both those skipping certain stages of internationalization and those characterized by varying sequences of those stages. It can also be observed that the majority of Polish firms realize most probably the passive strategies, and a frequent reason of their internationalization is the initiative of the overseas firms to operate on the Polish market.
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę identyfikacji i charakterystyki form działalności przedsiębiorstw budowlanych, umożliwiających realizacje zadań poza rynkiem macierzystym. Przedsiębiorstwa wybierają różne ścieżki wchodzenia i stabilizowania swojej obecności na rynkach zagranicznych zarówno z pominięciem pewnych etapów internacjonalizacji lub z różną ich kolejnością. Można też zauważyć, że większość polskich przedsiębiorstw najprawdopodobniej realizuje pasywne strategie, a częstą przyczyną ich umiędzynarodowienia jest inicjatywa działających na polskim rynku przedsiębiorstw zagranicznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject internationalization
dc.subject investment strategy
dc.subject building sector
dc.subject forms of internationalization
dc.subject umiędzynarodowienie
dc.subject strategia decyzji inwestycyjnych
dc.subject sektor budowlany
dc.subject formy umiędzynarodowienia
dc.title Przyczyny i formy działalności przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym
dc.title.alternative Causes and forms of fi rms’ activity in the building sector on the international market
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations