Home

STAN I POTENCJAŁ ROZWOJU SIECI AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH W POLSCE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Polasik, Michał
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:14:24Z
dc.date.available 2016-06-23T06:14:24Z
dc.date.issued 2016-02-19
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 46, pp. 23-58
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2015.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3636
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena zasięgu akceptacji kart płatniczych w Polsce. Autor zaproponował trójpoziomowy model funkcjonowania sieci akceptacji płatności w fizycznych kanałach sprzedaży oraz zdefiniował pojęcie stanowiska sprzedaży, jako podstawowej jednostki pomiaru infrastruktury płatniczej. Wykorzystano wyniki badania empirycznego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1140 podmiotów handlowo-usługowych. Określono zasięg akceptacji kart w ramach branż oraz wg wielkości firm i ich lokalizacji. Wskazano na istnienie dużego potencjału dla rozwoju sieci akceptacji kart w segmencie mikrofirm oraz na rolę innowacji płatniczych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject karta płatnicza
dc.subject terminal płatniczy
dc.subject obrót bezgotówkowy
dc.subject sieć akceptacji
dc.title STAN I POTENCJAŁ ROZWOJU SIECI AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH W POLSCE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations