Home

Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kukliński, Michał
dc.contributor.author Śniegocka-Łusiewicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 307-316
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.050
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3539
dc.description.abstract The following article is an attempt to present the use of the market basket analysis in the study of associations in the example of transaction data from the food wholesaler. Three analysis methods were presented: the GRI method, the a priori method and the CARMA method. The application of these rules and the results analysis will allow to obtain information necessary for marketing analysis and will give rise to the application of effective marketing strategies.
dc.description.abstract Poniższy artykuł jest próbą przedstawienia możliwości wykorzystania analizy koszykowej w badaniu zjawiska asocjacji na przykładzie danych transakcyjnych pochodzących z hurtowni spożywczej. Zaprezentowane zostały trzy metody analizy: uogólniona metoda indukcji reguł, a priori oraz CARMA. Zastosowanie wspomnianych reguł i analiza wyników pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji dla analiz marketingowych oraz daje podstawy do zastosowania w skutecznych strategiach marketingowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject market basket analysis
dc.subject association rules
dc.subject GRI
dc.subject a priori
dc.subject CARMA
dc.subject analiza koszykowa
dc.subject reguły asocjacji
dc.title Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny
dc.title.alternative The assocation measures in the market basket analysis - the empirical study
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations