Home

Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bruzda, Joanna
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 71-82
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3526
dc.description.abstract In the paper we present results of our examination of the equity markets integration process inEuropefrom the wavelet perspective. The method applied is the discrete wavelet analysis in the form of the wavelet variance and wavelet correlation decomposition. In particular, we answer the questions about changes of the investment risk and the possibility of international portfolio diversification under different investment horizons. The study documents comovements in Central European equity markets, although these markets show some kind of segmentation. This enables investors to reduce the variability of their portfolio returns by the international portfolio diversification, especially for longer investment horizons.
dc.description.abstract W artykule prezentuje się wyniki badania procesu integracji giełd europejskich z użyciem dwu metod analizy falkowej: dekompozycji wariancji i korelacji falkowych. W szczególności odpowiada się na pytania o zmiany ryzyka inwestycyjnego oraz możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfeli przy uwzględnieniu różnych horyzontów inwestycyjnych. Badanie pokazuje, że ma miejsce proces konwergencji giełd środkowoeuropejskich, ale rynki te jako całość wykazują pewną segmentację. Daje to możliwość międzynarodowej dywersyfikacji portfeli, przede wszystkim dla dłuższych horyzontów inwestycyjnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject equity market integration
dc.subject time-scale analysis
dc.subject wavelet correlations
dc.subject integracja giełd
dc.subject analiza czasowo-skalowa
dc.subject wariancje i korelacje falkowe
dc.title Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej
dc.title.alternative European equity markets integration and optimal investment horizons – evidence from wavelet analysis
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations