Home

Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności - na przykładzie grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zimnicki, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:20Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 191-212
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3517
dc.description.abstract Artykuł w swej treści prezentuje podejście do segmentacji działalności zawarte w MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności na przykładzie Grupy Kapitałowej. Przeprowadzona analiza bazuje na ujawnionych informacjach o segmentach działalności w raportach okresowych dla roku 2006 oraz wnioskach powstałych w wyniku przeprowadzonego wywiadu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych informacji. Celem artykułu jest określenie zasadności zawartego w standardzie podejścia do sprawozdawczości segmentów działalności.
dc.description.abstract Introduction information about segments of activity into financial reporting is defined as crucial for financial reports users. Particularly, it concerns investors of public market of securities. They present main group of people who received benefits from IAS 14 Segments reporting . In literature of the subject there is lack of information about legitimacy of standard approach to segments reporting. Carried research by Sojak and Zimnicki (2009) indicates significant lack in disclosure, and then lack of or slight benefits of it for investors. Article presents standard approach to segments reporting on an example of Capital Group. The background of consideration is analysis of disclosed information about segments of activity in periodical reports for year 2006 and conclusions from carried interview with person responsible for preparation this information. The aim of the article is defined the legitimacy of the approach to segments reporting included into standard.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 14)
dc.subject segment działalności
dc.subject sprawozdawczość segmentów działalności
dc.subject segment branżowy
dc.subject segment geograficzny
dc.subject International Accounting Standards no 14 Segment Reporting (IAS 14)
dc.subject segment of activity reporting
dc.subject segment of activity
dc.subject reporting segment
dc.subject bussiness segment
dc.subject geographical segment
dc.title Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności - na przykładzie grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
dc.title.alternative Legitimacy of IAS 14 approach to segments reporting on an example of capital group of company quoted on stock exchange in Warsaw
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations