Home

Pożądane wzorce ładu instytucjonalnego w gospodarce w świetle standardów międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności i koncepcji uniwersalizmu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations